Preinscripcions activitats d'estiu 2024

* Camps obligatoris
DADES DE LA UNITAT FAMILIAR
(1) Els pares, mares o tutors/es que no pugin formalitzar personalment la preinscripció, poden delegar el tràmit en altres persones adjuntant una fotocòpia del Document d'Identitat de qui autoritza i de la persona autoritzada.
Si és empadronat es validarà via DNI de la persona sol·licitant i només s’acceptarà 1r grau de consanguinitat. Si és treballador, caldrà acreditar-ho per correu electrònic

SERVEIS SOL·LICITATS - Ompliu un apartat per a cada participant

Podeu consultar els preus públics del casal fent click aqui

Dades del participant Esborrar preinscripció
El codi de la targeta sanitària, 4 lletres i 10 números.
CIP
/ /

SERVEIS

Opcions de l'Activitat: Casal d'estiu infants (Nascuts/des del 01/01/2012 a 31/12/2020)
Serveis 01/07 al 05/07 08/07 al 12/07 15/07 al 19/07 22/07 al 26/07 29/07 al 02/08 05/08 al 09/08 12/08 al 16/08 19/08 al 23/08 26/08 al 30/08 02/09 al 06/09
Casal infants (de 9 a 14 h)
Nascuts/des del 01/01/2012 a 31/12/2020
SERVEI BON DIA (de 8 h a 09 h)
Nascuts/des del 01/01/2012 a 31/12/2020
SERVEI DE MENJADOR amb carmanyola (de 14 a 16 h)
Nascuts/des del 01/01/2012 a 31/12/2020
Import opcions escollides: 0,00 €
Opcions de l'Activitat: Casal d'estiu joves (Nascuts/des del 01/01/2008 a 31/12/2011)
Serveis 01/07 al 05/07 08/07 al 12/07 15/07 al 19/07 22/07 al 26/07
Casal joves (de 9 a 14 h)
Nascuts/des del 01/01/2008 a 31/12/2011
SERVEI BON DIA (de 8 h a 09 h)
Nascuts/des del 01/01/2008 a 31/12/2011
SERVEI DE MENJADOR amb carmanyola (de 14 a 16 h)
Nascuts/des del 01/01/2008 a 31/12/2011
Import opcions escollides: 0,00 €
Import total: 0,00 €*